Program Experience en Performance

 

Het PEP project verschaft nieuwe inzichten in prestatieverbetering door beter de klantervaringen te begrijpen en te vertalen naar activiteiten die de dienstverlening productiever maken. Hiervoor worden nieuwe instrumenten ontwikkeld waarbij effectief gebruik wordt gemaakt van audiovisuele communicatiemiddelen. Met dit instrumentarium kunnen bedrijven begrijpen waarom klanten voor hen kiezen, waarom klanten bij hen blijven, en wat ze moeten doen om klanten te behouden.

Dit project is ontwikkeld door Exser (coördinatie van diensteninnovatieprogramma’s en penvoerderschap bij diensteninnovatieprojecten) in samenwerking met kennisinstellingen (Vrije Universiteit Amsterdam, Technische Universiteit Delft, Hogeschool Utrecht), adviesbureaus (ICSB, Altuition, en de Hay Group) en dienstverlenende bedrijven (Boon Edam, Robeco). Samen met kennistransferpartners zoals AIM, Syntens, KvK’s en brancheorganisaties verzorgen we de kennistransfer, innovatieondersteuning en opleiding en training.

Voor de ontwikkeling van dit project is een pilot project uitgevoerd bij Miele.

 Posted by at 23:18