LiveVideoZorg

 

Het doel is zowel een sociale als een zakelijke infrastructuur te onderzoeken en ontwikkelen om zorginstellin-gen ICT-diensten regionaal (regio Eindhoven en mate name in Nuenen en Eersel) in gebruik te kunnen laten nemen. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van aanwezige kennis, door businessmodellen te verbeteren en door sociale en organisatorische drempels in kaart te brengen. Hierdoor kan gericht worden begonnen aan de uitrol van een technologie die zowel succesvol is als waar een (latente) vraag naar is: telezorgdiensten rond live videocontact en community tv met betrek-king tot zorg en welzijn. De uitrol en opschaling wordt op termijn gerealiseerd door meerdere doelgroepen patiënten en hulpverleners live videocontacten te laten gebruiken. In het project wordt voor één van de doelgroepen voorbereidingen getroffen om de belangrijkste barrières met betrekking tot de uitrol van video telezorg en -welzijndiensten op te lossen, en wordt een plan van aanpak/ implementatieplan ontwikkeld om dit bij de andere doelgroepen ook te doen.

LiveVideoZorg (LVZ) biedt zorgverleners (huisartsen, eerstelijns psychologen, specialisten, diëtisten, verpleegkundigen in de thuiszorg, fysiotherapeuten, mantelzorgers, e.d.) de mogelijkheid om vanuit de eigen praktijk of het ziekenhuis één patiënt of meerdere patiënten tegelijkertijd in hun eigen omgeving, online, live, audiovisueel, te adviseren, diagnose te stellen, therapie uit te voeren en te begeleiden bij het doen van oefeningen. De zorgverlener ziet en hoort één of alle deelnemers. Deze zien en horen alleen de zorgverlener. De patiënten hebben thuis alleen een webcam met PC en een standaard internetaansluiting nodig, de zorgverlener een goede webcam of camera en (eventueel) een groot scherm of grote TV. Enkele patiënten zullen worden uitgerust met extra apparatuur om via de eigen TV videocontact te hebben met de zorgverlener.

Het consortium start met de volgende partners:

  • Exser
  • Woningbouwverening Helpt Elkander
  • Close the Gap/ Innoventia

Medewerkers van de betrokken partners werken al sinds 2001 nauw samen bij het realiseren van zorg- en welzijndiensten. Daarnaast worden enkele partijen in de regio Eindhoven nauw bij het project betrokken of partner gemaakt in het consortium. Dit betreft met name gemeente Nuenen, gemeente Eersel, Rabobank, Achmea en enkele zorginstellingen.
Het project is op 1 augustus 2010 van start gegaan, en inmiddels afgesloten.

 Posted by at 23:13