Gebiedsontwikkeling

 

Bij gebiedsontwikkeling is in toenemende mate sprake van een steeds groter aantal interacties tussen een steeds groter aantal publieke en private partijen. In dit programma wordt de relatie tussen gebiedsontwikkeling en de rol die diensteninnovatie kan spelen om op deze uitdaging te kunnen inspelen onderzocht. Doel van het programma is om sneller op een hoger kwaliteitsniveau tegen lagere kosten meer geïntegreerde gebiedsontwikkeling tot stand brengen.

Dit programma beoogde om op basis van specifiek en generiek onderzoek een scherp beeld te realiseren van de betekenis van de introductie van het dienstenmarktbegrippenkader voor de vernieuwing van gebiedsontwikkeling. Er dient te worden vastgesteld in welke mate “gebiedsontwikkeling as a service” (GAAS) reële handvaten biedt om gebiedsontwikkeling sneller en beter te realiseren. Daarnaast zal de mate worden onderzocht waarin dienstenmarktdenken en dienstenin-novatie sleutels kunnen zijn om trends in de (gewenste) verandering van gebiedsontwikkeling te duiden en te stimuleren in de gewenste richting. De ontwikkelde kennis is praktische kennis: getoetst en geoptimaliseerd in een representatief aantal cases. Er werd gestreefd naar de realisatie vaneen generieke toolkit die “universeel” bruikbaar is om in specifieke gevallen “gebiedsontwikkeling as a service” aan te pakken.

 Posted by at 23:19