Document Service Campus

 

Dit project behelst de opstart en realisatie van het Document Service Valley (DSV) Open Innovatie Centrum. Het is een onderdeel van de Document Services Valley campus die door Océ wordt ontwikkeld. Het DSV Open Innovatie Centrum biedt een uitgebalanceerd portfolio aan faciliteiten om bedrijven te ondersteunen die gezamenlijk succesvolle innovatieprojecten willen uitvoeren op het gebied van documentgerichte dienstverlening. Een geheel aan Business Development activiteiten zorgt ervoor dat er daadwerkelijk innovatieprojecten worden opgestart. Vervolgens worden de innovatieprojecten intensief begeleid en gecoacht. Dit geheel zorgt ervoor dat de innovatieprojecten zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen. Dit zal leiden tot nieuwe commerciële start-up bedrijven. Ter ondersteuning van de startende ondernemingen worden ook shared faciliteiten aangeboden. Door deze aanpak wordt een ketenaanpak gerealiseerd van matchmaking naar projectbegeleiding naar bedrijfsstartup en commercialisatie. De missie van het project is:” Het DSV Open Innovatie Centrum inspireert en verbindt marktpartijen en kennisinstellingen op het zeer innovatieve gebied van Document Services. De verbinding van ideeën, producten, diensten, activiteiten en technologieën zorgt voor nieuwe marktkansen die gestimuleerd door het DSV Open Innovatie Centrum ontwikkeld en vermarkt worden.”

De kennis over open diensteninnovatie en het bedrijvennetwerk van Exser is van grote waarde voor het DSV Open Innovatie Centrum. Er zijn nog namelijk grote gaten in de kennis op het gebied van open innovatie. Binnen het DSV Open Innovatie Centrum kan Exser de kennis over open innovatie in de praktijk uitbreiden en testen. Zaken als organisatie en governance van open innovatie, cultuurverandering, nieuwe vormen van leiderschap zijn hierbij belangrijke aandachts-punten. Maar ook nieuwe vormen van kennisopbouw en kennisuitwisseling, gebruik van sociale media hierbij (crowd sourcing), en het actief ontwikkelen van diensten samen met klanten en/of eindgebruikers spelen hierbij een grote rol. Exser voorziet het DSV Open Innovatie Centrum daarnaast van projecten, partners en samenwerkingen. Daarbij verdient de nieuwe organisatie-vormen bij open innovatie initiatieven bijzonder aandacht, waarbij Exser een belangrijke onder-steunende en coachende rol kan spelen. Om deze belangrijke relatie tussen Exser en het DSV Open Innovatie Centrum formeel vorm te geven, zal Exser actief deelnemen aan de coördinatie van het DSV Open Innovatie Centrum en vice versa.

Exser en de Document Services Valley vullen elkaar uitstekend aan. Exser vult de nationale agenda op het gebied van diensteninnovatie in; documentdienstverlening is daar een belangrijk onderdeel van.

Het consortium voor dit project bestaat uit Océ, Universiteit van Maastricht (UM) en Exser. Océ brengt vanuit haar positie schaalgrootte en operationele dienstenkennis in. Océ heeft uitgebreide kennis over de transitie van een productgeoriënteerd bedrijf naar een dienstengeoriënteerd bedrijf. De rol van de MKB-bedrijven is het inbrengen van aanpalende kennis en kunde die nodig is om de snel veranderende behoeften van klanten te adresseren. De UM is zeer actief op het gebied van Service Innovation in de UM Service Science Academy and Factory. Deelname aan de Document Services Valley onderstreept en ondersteunt het versnellen van nieuwe kennis en nieuwe concepten in open innovatiestructuren. Exser en de Document Services Valley vullen elkaar uitstekend aan. Exser opereert op de volle breedte van financiële dienstverlening in Nederland en is centraal in Nederland gevestigd te Almere. Het is voor Exser van groot belang om een initiatief als het DSV Open Innovatie Centrum te volgen en hierin te participeren.
Investering Exser

Eind 2010 is dit project van start gegaan.

 Posted by at 23:15