Diensteninnovatiemanagement

 

Het doel van dit project was om kennis en hulpmiddelen te ontwikkelen om het innovatiemanagement en het innovatievermogen van dienstverlenende bedrijven, van dienstenketens en van de dienstverlening in Nederland te vergroten. Hierdoor wordt het management van diensteninnovatie efficiënter en effectiever gemaakt en ontstaat inzicht om het innovatieve vermogen van dienstverlenende bedrijven te sturen en te verhogen.

Voor deelnemers aan een consortium voor dit project werd onder meer gesproken met: Ordina, Rabobank, Getronics, The Bridge, Achmea, KPN, Philips en Océ. Daarnaast zal in het consortium een nauwe samenwerking gezocht worden met universiteiten en hogescholen voor het uitvoeren van delen van het onderzoek.

 Posted by at 23:02