CidSafe

 

Doel van dit project was om met hulp van vraaggestuurd onderzoek sociale en business innovaties te realiseren op het gebied van beveiliging en high-trust consumer identity ten behoeve van digitale diensten. Het resultaat is één gezamenlijke visie met scenario’s voor en een realistische roadmap naar een optimale high-trust consumer identity oplossing, die door meerdere partijen uit de dienstensector gebruikt kan worden. Onderdeel van dit resultaat zijn realistische businessmodellen, marktbenaderingen en interne organisatorische aanpassingen voor de introductie van high-trust consumer identity (tussen-) oplossingen en beveiligingsoplossingen op verschillende niveaus (high trust en lagere beveiliging) bij de verschillende stappen in de roadmap. Het gaat daarbij zowel om diensten die via computer of mobiele telefoon op internet beschikbaar zijn, maar ook om digitale diensten in de fysieke wereld ten behoeve van toegang tot gebouwen of om geld van eigen rekening uit een pinautomaat te krijgen. Het ultieme doel is een doorbraak te bewerkstelligen voor een gezamenlijke oplossing op het gebied van high-trust consumer identity en beveiliging voor de hele Nederlandse publieke en private dienstenmarkt.

In het SafeID project worden verschillende mogelijkheden voor het vaststellen van de identiteit, voor authenticatie en voor beveiliging van transacties, communicatie en informatie uitwisseling onderzocht. Het gaat daarbij zowel om business innovatie aspecten, sociale innovatie aspecten als in mindere mate om de technologische innovatie kant van deze problematiek. Bij de aanpak van diverse initiatieven op het gebied van e-Identity en dienstenbeveiliging ligt op dit moment nog te vaak het accent op de technologie. Echter, juist de business kant en de sociale kant van diverse mogelijke oplossingsrichtingen blijft onderbelicht. In dit project wordt daarom extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van businessmodellen, marktbenaderingen, organisatorische aanpassingen, maar ook aan zaken als privacy, veiligheidsgevoel, ethische kwesties en maatschappelijke acceptatie. Bij de technologische innovatie gaat het zowel om gebruikte en bekende methoden en technieken, als om technologie die nog in ontwikkeling is. Het is echter niet de bedoeling om nieuwe technologie te ontwikkelen in het project en ook niet om technologie te testen. Het resultaat is een visie, scenario’s voor en een roadmap naar een optimale gezamenlijke e-Identity dienst met ontsluiting van diverse goed beveiligde diensten via verschillende kanalen/media en/of in de fysieke wereld.

Van groot belang bij dit project is de vorming van een breed consortium. Door met een gezamenlijke oplossing te komen, hoeft niet iedere instantie een eigen high trust consumer identity oplossing en dienstenbeveiliging op meerdere niveau’s te ontwikkelen en te implementeren. Ondanks dat de eindoplossing veel kostbaarder kan zijn dan de huidige invullingen van e-Identity en beveiliging, is het de verwachting dat de kosten door de gezamenlijke aanpak per organisatie lager zullen zijn.

Op het gebied van beveiliging en e-identity zijn op dit moment in Nederland en Europa al enige initiatieven gestart. Zowel in de commerciële sector als ten behoeve van landelijke en lokale overheidsdiensten.

 Posted by at 22:39