Business Beyond Products

 

Omdat productie overal ter wereld kan plaatsvinden is het behouden van een concurrentievoordeel op basis van (technologische) producten minder eenvoudig dan vroeger. Veel industriële bedrijven zoeken daarom naar nieuwe manieren om zich te onderscheiden. Door middel van het verbinden van diensten aan producten (product-service combinaties) kunnen deze bedrijven nieuwe klantwaarde creëren. Deze product-service combinaties vormen bovendien een antwoord op de kritischere consument, die maatwerkoplossingen en persoonlijke gebruikservaringen verlangt. Uit de praktijk blijkt dat het ontwikkelen van product-service combinaties voor industriële organisaties een erg moeilijke en complexe opgave is. Vanwege: 1) het ontbreken aan kennis, methoden en gereedschappen en 2) het ontwikkelen van product-services vergt veelal samenwerking met partners buiten de eigen organisatie.

Dit programma stimuleerde het ontwikkelen van hoogwaardige kennis en het opdoen van ervaring om de Nederlandse maakindustrie meer concurrerend en winstgevend te maken. Exser ontwikkelt een vraaggestuurd innovatieprogramma (Exser Servitization Initiative, ESI) dat beoogt de twee bovengenoemde barrières weg te nemen en daarmee een impuls te geven aan het succesvol en efficiënt ontwikkelen van nieuwe product-dienstcombinaties. Hierbij worden zowel verticale (binnen dezelfde sector) als horizontale (rondom het zelfde thema) gemeenschappelijke problemen geïdentificeerd en leercycli voor deze bedrijven opgestart.

Het programma richt zich op

  1. Bedrijfsbezoeken: 3x per jaar. Zodra het belang van servitisering onderkend is, stromen bedrijven door naar de servitization intake workshop waarin het exacte probleem, de vraag achter de vraag, helder wordt geformuleerd.
  2. Intakeworkshops: 3x per jaar. Uniek in deze intakes is de crosssectorale ervaringsuitwisseling en de objectieve benadering van andere bedrijven. Op basis van de zichtbare problematiek worden speciale opleidingstrajecten ontwikkelt. Een voorbeeld hiervan is dat het gros van de bedrijven moeite heeft om het belang van service onderkend te krijgen in een ‘hardcore’ maakbedrijf.
  3. Masterclasses: 2x servicecultuurcollege (2011), 2x FME masterclasses (2011), plus masterclasses op basis van onderwerpen geïdentificeerd tijdens de intakework-shops.
  4. Incubator: 2 nieuwe productdienstenconcepten ontwikkelen. Naast algemene vraagstukken zijn er meer specialistische vraagstukken die worden ondervangen door middel van de incubator. Tijdens deze trajecten worden bedrijven 1 op 1 of in kleine groepen ondersteund waarin concrete nieuwe product-diensten ontwikkeld worden.

Exser onderbouwde haar activiteiten om een relatienetwerk op te bouwen en een positie te verwerven als expertise centrum Servitisering. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Business beyond Products seminar. Internationaal seminar in samenwerking met Philips Design, locatie Philips hoofdkantoor in Amsterdam Breitnertoren, 15 april 2010, 120 deelne-mers uit binnen- en buitenland.
  • ‘Servitization on the road’ waarin een bedrijfsbezoek gebracht wordt aan het Inspirience Centre van Miele in Vianen, 30 bedrijven aanwezig, 9 juni 2010.
  • Intakeworkshop articulatie van de vraag in kleine crosssectorale setting, 3-maandelijks, Almere. De eerste vond plaats op 16 september ’10 met 5 betalende bedrijven.
  • ServiceCultuurCollege, collegereeks van 5 modules ontwikkeld door adviesbureau ServiceCul-tuur. Exser heeft hierbij ondersteuning geboden en biedt deze onder de vlag van Exser aan.
  • FME Masterclass servitizering.

Exser heeft de bijeenkomsten die tot op heden hebben plaatsgevonden voorgefinancierd in de vorm van capaciteit (ongeveer 1,5 fte is sinds begin 2010 beschikbaar voor het Servitiseringspro-gramma). Voor de intake workshop hebben bedrijven betaald.

Exser werkt vanaf januari 2010 aan de ontwikkeling van het consortium en de opbouw van inhoudelijke kennis op het gebied van servitisering. Exser werd bijvoorbeeld benaderd voor de ontwikkeling van een master Servitisering (Hogeschool van Utrecht). Planning is om drie keer per jaar een “servitization on the road” (bedrijfsbezoek bij toonaangevende organisatie) te organiseren, alsook drie keer per jaar een “intake workshop”. Afhankelijk van de belangstelling start in november het ServiceCultuurCollege en in het voorjaar de Masterclass Servitisering samen met FME.
Exser bemerkt zeer veel interesse in het onderwerp in de markt (zowel bij bedrijven als kennisinstellingen).

 Posted by at 23:08