Uitvoering

 

In 2009 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een aantal diensteninnovatieprogramma’s die aansluiten bij de diensteninnovatieagenda. De ontwikkeling van programma’s verloopt in een aantal stappen. Voor elk programma is gezocht naar tenminste één bedrijf die de “kampioen” is van het programma. Rondom dit bedrijf is een consortium gevormd dat wordt betrokken bij de verdere ontwikkeling. Voor elk programma zijn er regelmatig workshops gehouden om de programma’s uit te ontwikkelen. In de eerste sessies hebben een brainstorm karakter, gevolgd door sessies waarin plannen en aanpakken worden toevertrouwd aan het papier. Parallel aan deze activiteiten wordt de financiering van het project onderzocht. Mogelijkheden zijn puur private financiering, financiering vanuit een direct belanghebbende overheidsorganisatie of publiekprivate financiering met subsidies vanuit regionale, nationale of Europese stimuleringsfondsen. Concreet heeft Exser de volgende programma’s ontwikkeld:

  1. Vroegsignalering en preventie van schulden
  2. CidSafe
  3. Diensteninnovatiemanagement
  4. Business Beyond Products
  5. Live Video Zorg
  6. Document Service Campus
  7. Venture Lab Service Innovation
  8. Program Experience en Performance
  9. Gebiedsontwikkeling
 Posted by at 14:27