Courses

 

Exser heeft in 2009 en 2010 haar doelstelling tot kennisoverdracht vorm kunnen geven via het jaarcongres en kwartaalsessies (XQ sessies) die op regelmatige basis zijn georganiseerd en via publicaties van diverse rapporten over ontwikkelingen op het gebied van diensteninnovatie. In aanvulling daarop heeft Exser specifieke Executive courses ontwikkeld.

Executive courses

Exser heeft verschillende executive courses georganiseerd op het gebied van diensteninnovatie. Deze courses zijn gericht op innovatiemanagers bij bedrijfsleven en overheden. De Executive course richtte zich op specifieke aspecten van het management van diensteninnovatie. Deze activiteit speelde in op de behoefte bij een aantal dienstverlenende bedrijven om hun innovatiemanagement verder te professionaliseren. De executive course hebben bijgedragen aan de vorming van een actieve Community of Practice.

Uitvoering

De summer courses richtte zich op business developers, innovatoren en overheids-organisaties en de executive course op managers. Exser heeft vanaf 2011 in samenwerking met Nyenrode een executive course aangeboden, primair gericht op dienstverlenende organisaties, waarin door betalende businesspartners kon worden deelgenomen. Het ging om specifieke trainingen waarin de praktijkcases van de deelnemers centraal staan. De executive course is uitgevoerd in januari 2011 als onderdeel van het programma specifiek voor Businesspartners, en als onderdeel voor het kennisprogramma voor overige partners.

 Posted by at 13:48