Dienstenexperimenten

 

Marktintroducties van diensten kunnen onzeker zijn. Zo is gebleken dat diensten, meer dan producten, cultuurgebonden zijn. Het risico dat een zeer innovatieve dienst mislukt, is zodoende aanwezig. Door een testomgeving te creëren kan een dienst voor de introductie getest worden. Almere is daar uiterst geschikt voor. Het resultaat van deze activiteit is een toegespitst dienstenexperiment voor een Exser-deelnemer, waardoor de partij beter zicht heeft op adoptie, gebruik en knelpunten van de dienst.

Uitvoering

In 2008 en 2009 heeft Exser tijd geïnvesteerd in het inzichtelijk krijgen van de partijen in Nederland die op dit terrein actief zijn. Veel partijen hanteren daarbij de term Living Lab, hetgeen een diffuus begrip blijkt te zijn. Om de uitdagingen op dit terrein inzichtelijk te krijgen heeft Exser op 16 september 2009 een workshop georganiseerd met als titel Van Pilot naar Succes. Resultaat hiervan is een overzicht van knelpunten die momenteel ervaren worden op dit gebied door de partijen die hier actief zijn. Voor Exser is gebleken dat het lastig is om een goede rol in dit complexe speelveld in te nemen, doordat nog niet scherp is op welke terreinen daadwerkelijk toegevoegde waarde aan de huidige initiatieven te bieden valt. Exser heeft op dit terrein twee initiatieven ontwikkeld:

  1. Incubator WTC. Het WTC Alnovum in Almere was bezig een incubatorfunctie te ontwikkelen. Exser stuurde binnen dit initiatief aan op het laten starten van incubators op het terrein van diensteninnovatie en heeft afspraken gemaakt met het WTC over de wijze waarop deze jonge ondernemingen aansluiting vinden op Exser’s netwerk van dienstverlenende organisaties.
  2. Service Innovation Venture Lab. Binnen de Universiteit Twente is succesvol een concept ontwikkeld voor het testen en in de markt zetten van innovaties. Exser werkte samen met hen aan het ontwikkelen van een vergelijkbaar concept gericht op diensteninnovatie in Almere, met als doelom daadwerkelijk dienstenexperimenten te gaan uitvoeren.
 Posted by at 13:43