Round table-sessies

 

Ronde Tafel-sessies vormden een platform op het niveau van innovatie-eindverantwoordelijken waarin diensteninnovatoren (peers) uit verschillende sectoren en uit te nodigen experts in een open discussie kennis, ervaring en best practices uitwisselen. Dit betreft zowel inhoudelijke thema’s (personalisering van diensten, multichanneling) alsook de hoe-vraag (diensteninnovatiemanagement). Een round table komt een of meerdere keren bij elkaar. Netwerkvorming en uitwisseling van best practices en hands-on kennis helpen dienstverleners om in de eigen organisatie nieuwe aanpakken voor diensteninnovatie te ontwikkelen c.q. bestaande ervaringskennis in te zetten. Hulpmiddel voor initiëren en definiëren van diensteninnovatieprogramma’s.

In 2008 heeft Exser haar eerste grote rondetafelsessie georganiseerd tijdens het openingscongres op 18 december. De resultaten uit de workshops van dit event waren uitgangspunt voor de inhoudelijke vervolgactiviteiten van Exser. De workshop die Exser tijdens de conferentie Innovation 2.0 op 1 juli 2009 heeft georganiseerd, heeft op vergelijkbare wijze nieuwe input voor de inhoudelijke projecten van Exser opgeleverd.

Hieropvolgend hebben er verschillende ronde tafelsessies plaatsgevonden, met een toenemend aantal dienstverlenende organisaties, en met Exser’s business partners. Niet alleen zijn de bijeenkomsten ervaren als goede netwerkbijeenkomsten, ook zijn zij directe input geweest voor de te ontwikkelen innovatieprogramma’s.

 Posted by at 20:38