Partners

 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is Exser relaties aangegaan met partners zowel vanuit de markt, alsook vanuit de wetenschap en de overheid

Businesspartner-programma

Voor het werven van businesspartners is een apart project ingericht, van waaruit Exser in een aantal stappen heeft toegewerkt naar een scherpe propositie naar de markt. Er is een aanbod aan diensten geformuleerd. Er zijn vijf businesspartners geworven, te weten:

  • Agis
  • Hay group
  • Océ
  • DHV
  • Rabobank

Exser was een van de founding partners van de Document Services Valley bij de business partner Océ. De Document Service Valley is een voorbeeld van een programma waarin de de migratie van producten naar product service systems wordt gerealiseerd. Dit programma heeft geleid tot een groot aantal business initiatieven op het gebied van business. Een aantal van deze initiatieven hebben zich verder ontwikkeld tot startups die met succes financiering hebben weten te vinden voor hun initiatieven. Dit succes heeft geleid tot het initiatief vanuit Canon-Océ zelf om te komen tot een duurzame variant onder naam Services Valley (vanaf 2012).

Kennispartner-programma

Naast de aandacht voor businesspartners, heeft Exser een speciaal programma ingericht voor kennispartners. Dit heeft ertoe geleid dat er een Academic Board is opgericht waarin de volgende wetenschappelijke onderzoekers zitting hadden:
– Prof. dr. ir. Han Gerrits
– Prof. dr. Aard Groen
– Drs. Pim den Hertog
– Drs. Henk Kox
– Prof. dr. Frank Kwakman
– Prof. dr. ir. Bart Nieuwenhuis (Voorzitter)
– Prof. dr. Ko de Ruyter
– Prof. dr. Henk Volberda

De Academic Board heeft Exser voorzien van kwalitatieve adviezen over de programma’s in ontwikkeling en heeft zich daarnaast gericht op het publiceren van voor Exser relevante artikelen. In de Academic Board is gesproken over het onderwijsplan dat Exser heeft opgesteld. Daarnaast besprak de board de inhoud van het rapport van het Innovatieplatform en zijn acties gedefinieerd om diensteninnovatie onder de aandacht te brengen van het nieuwe kabinet. Ten slotte is besproken dat er behoefte is macro-economische en micro-economische studies naar de impact van diensten en diensteninno-vatie in de Nederlandse economie.

Overheid

Exser heeft ook geïnvesteerd in relaties met de overheid. Dat gebeurde onder meer in het kader van de programmaontwikkeling en voortgangsoverleg. Daarnaast heeft Exser deelgenomen aan diverse vanuit de overheid gestarte initiatieven. Exser heeft bijvoorbeeld zitting gehad in de Acceleratieraad van de provincie Flevoland, een gremium dat de provincie helpt het innovatie-beleid aan te scherpen. Een ander voorbeeld is de deelname van twee Exsercollega’s aan het comité van aanbeveling van de Innovation Lecture 2009 over diensteninnovatie van het ministerie van Economische Zaken.

 Posted by at 14:25