Publicaties

 

Exser heeft in het kader van haar programmaontwikkeling inventarisaties gemaakt op het gebied van thema’s over diensteninnovatie. Deze rapporten geven aanknopingspunten voor vervolgactiviteiten en aanbevelingen op het gebied van (nationaal en regionaal) innovatiebeleid.

Nederland 2020: Terug in de Top 5 (pdf)
De concurrentiekrachtagenda 2020 van het Innovatieplatform schets een perspectief op de concurrentiekracht van Nederland in 2020. Hierin zijn de beleidsaanbevelingen van Exser met betrekking tot het versterken van de dienstensector voor een groot deel overgenomen.

Reinventing Service Innovation (pdf)
Dit rapport vormt een onderliggend rapport voor de Concurrentiekrachtagenda 2020 van het Innovatieplatform. Hierin wordt het belang van de dienstensector in kaart gebracht, een visie voor 2020 neergelegd en concrete beleidsaanbevelingen aangedragen.

Whitepaper opleidingsplan diensteninnovatie (pdf)
Dit whitepaper geeft inzicht in het aanbod van opleidingen op het gebied van diensteninnovatie, de behoeften van het bedrijfsleven hieraan en presenteert een opleidingsplan om nieuw opleidingsaanbod te ontwikkelen. Het whitepaper wordt afgesloten met een aantal zeer concrete acties om de ontwikkeling ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Inventarisatie opleidingen (pdf)
Exser heeft in het eerste half jaar van 2009 een inventarisatie gemaakt van bestaand opleidingsaanbod op het gebied van diensteninnovatie bij universiteiten, hogescholen en business school . Exser concludeert dat dit opleidingsaanbod zeer schaars is in Nederland.

Toolbox (pdf)
Exser heeft een eerste inventarisatie gemaakt van bestaande tools op het gebied van (diensten)innovatie. Deze zijn ingedeeld naar de fase van het innovatieproces en het organisatorische niveau waarop ze (kunnen) worden ingezet. Kortom: een concrete toolbox.

 Posted by at 13:50