Diensteninnovatie-award

 

Exser organiseert een service innovation award in twee categorieën: bedrijven en studenten voor de beste diensteninnovatie (concept) in een aantal categorieën. De competitie wordt breed gecommuniceerd en de uitreiking wordt gekoppeld aan een groot evenement, bijvoorbeeld de dienstenconferentie. De awards helpen dienstenondernemingen om het thema diensteninnovatie breder op de kaart te zetten. Er bestaat vanuit politiek en bestuur, bedrijfsleven en serieuze media vooralsnog weinig aandacht voor en discussie over het belang en de betekenis van diensteninnovatie voor de toekomstige welvaart en welzijn van Nederland. Een award kan helpen de aandacht op diensteninnovatie te vestigen met uitstraling naar opleiding, politiek en media.

In 2009 heeft Exser voor het eerst de uitreiking van de nationale diensteninnovatieaward georganiseerd. Uiteindelijk zijn er door een professionele jury bestaande uit Exserpartners 5 organisaties genomineerd. Randstad Holding BV heeft op 26 november 2009 uit de handen van de Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven de eerste diensteninnovatieaward ontvangen.

Exser heeft bij het bedrijfsleven, politiek en bestuur en de media deze award onder de aandacht gebracht. Om de resulterende aandacht voor het thema diensteninnovatie te vergroten, heeft Exser in 2010 de uireiking van de award laten samenvallen met het plaatsvinden van het Exser jaarcongres. Daar werd de DIA uitgereikt in de volgende categorieën:
1. Public Services
2. Services R&D/Business Beyond Products
3. Hardcore Service Providers
4. SME’s (MKB)

 Posted by at 13:45