Kenniskaart

 

De ambitie is om de aanwezige expertise in Nederland en daarbuiten in kaart te brengen en deze informatie actueel te houden. Het resultaat is een effectieve en efficiënte informatiebron die bedrijven in staat stelt zich snel te informeren over de personen en instellingen met specifieke kennis op het gebied van diensten¬innovatie.

Exser heeft gemerkt dat een algemeen kader voor het beschrijven van het diensteninnovatieveld nog ontbreekt. Dat is de reden dat er in 2009 gestart is met een project om een typologie voor diensten te ontwikkelen en hierover te publiceren. In dat kader is er tevens in het eerste half jaar van 2010 een afstudeerproject gestart bij de Universiteit Twente dat in samenwerking met de VU en Nyenrode is uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Hanneke Vos en begeleiders waren Prof Bart Nieuwenhuis (UT), Prof Frank Kwakman (Nyenrode) en Dr Meindert Flikkema (VU). Hanneke Vos is in juni 2010 afgestudeerd en in dienst getreden bij Exser.

 Posted by at 13:50