Kennis

 

Om op het gebied van diensteninnovatie te beschikken over tenminste een basisniveau aan kennis over dit thema en de ontwikkelingen en trends op dit gebied in de markt, heeft Exser hiertoe met haar deelnemers onderzoekprogramma’s op sectoroverstijgende diensteninnovatiethema’s uitgevoerd. Multidisciplinaire teams van dienstenonderzoekers zijn hier op zoek gegaan naar state-of-the-art kennis op enkele geselecteerde thema’s, waarbij regelmatig werd teruggekoppeld aan alle deelnemende ondernemingen.

Exser heeft de resultaten van de diverse workshops en round tables vertaald naar een eerste concept van de nationale diensteninnovatieagenda. Dit heeft geleid tot de beschrijving van de thema’s op het gebied van diensteninnovatie die als basis dienden voor de verdere ontwikkeling van de diensteninnovatieprogramma’s.

Deelnemers kregen door een portfolio van innovatieprogramma’s inzicht in een aantal sleutelthema’s op het gebied van diensteninnovatie en kunnen op basis hiervan beter bepalen hoe zij hiermee verder aan de slag willen/moeten. In de onderzoeksteams wordt de Nederlandse expertise gebundeld en aangevuld met beschikbare internationaal kennis op topniveau, om zo te komen tot een up-to-date kenniskaart.

De kennis uit de programma’s is via bijeenkomsten (conferenties, workshops en presentaties) en de Toolbox (onderzoeksrapporten, prototypen, pilots en adviezen) tot de Exser-deelnemers onder de aandacht gebracht.

 Posted by at 14:24