Innovatieagenda

 

Exser heeft de gereedschappen en expertise ontwikkeld om in opdracht van bedrijven, overheden en kennisinstellingen een strategische analyse uit te voeren. De strategic intelligence functie kan worden gebruikt door bedrijven en overheden die gericht informatie willen verzamelen over een specifiek onderwerp in een specifieke sector van de samenleving.

Mede in dit kader is onder meer de eerder genoemde innovatiescan ontwikkeld. Ook is er een rapport geschreven over het effect van diensten op de Nederlandse economie. Dit rapport is aan een breder publiek ter beschikking gesteld.

Op basis van de rol die Exser in het veld van diensteninnovatie en de binnen Exser ontwikkelde expertise, heeft het Innovatieplatform begin besloten Exser opdracht te verstrekken om een nadere studie uit te voeren over de impact van de dienstensector op de Nederlandse economie. De resultaten hiervan zijn inmiddels opgeleverd aan het Innovatieplatform.

In de eerste vier maanden van 2010 heeft Exser actief bijgedragen aan de werkzaamheden van het Innovatieplatform. In samenwerking met de Universiteit Groningen is een macro-economisch onderzoek gedaan naar de impact van diensten op de Nederlandse economie. In April 2010 heeft Exser het rapport “Reinventing Service Innovation, discussienotitie over nieuw beleid voor diensteninnovatie in Nederland” gepubliceerd. Dit rapport is als bijlage uitgegeven bij het rapport Nederland 2020: Terug in de Top 5” (zie hier).

Het rapport is hier te downloaden.

 Posted by at 13:45