Exser

 

Exser is het centrum waarin dienstverlenende bedrijven, wetenschappers en de overheid samenwerken om in een veilige omgeving op basis van open innovatie relevante kennis en ervaring met elkaar te delen.

Exser heeft diensteninnovatie op de kaart gezet, de agenda voor diensteninnovatie opgesteld, gemeenschappen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden laten ontstaan rondom relevante thema’s, een opleidingenplan voor diensteninnovatie ontwikkeld, onderzoeksresultaten opgeleverd en belangrijke adviezen uitgebracht.

Op deze website vindt u informatie over de innovatieprogramma’s die zijn opgezet en uitgevoerd.

 Posted by at 14:24