Exser

 

Exser is een programma waarin dienstverlenende bedrijven, wetenschappers en de overheid gedurende drie jaar met elkaar hebben samengewerkt  op basis van open innovatie waarin relevante kennis en ervaring op het gebied van diensten met elkaar is gedeeld.

Exser heeft diensteninnovatie op de kaart gezet, de agenda voor diensteninnovatie opgesteld, gemeenschappen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden laten ontstaan rondom relevante thema’s, een opleidingenplan voor diensteninnovatie ontwikkeld, onderzoeksresultaten opgeleverd en belangrijke adviezen uitgebracht.

Op deze website vindt u informatie over de innovatieprogramma’s die zijn opgezet en uitgevoerd.

 Posted by at 14:24